Política de privacitat

TITULARITAT

Aquest web és titularitat de Judit Alonso Villar, amb NIF 45645931Q, fundadora i propietaria de l”empresa HappyDays.cat, amb domicili Carrer Sant Marian 95, 4-3, 08221, Terrassa, Barcelona. Amb adreça electrònica info@happydays.cat i telèfon +34 617 31 84 35.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del web www.happydays.cat (textos, imatges, gràfics i altres elements continguts en aquest) estan subjectes a drets d”autor i propietat intelectual, dels quals la Judit Alonso Villar n”és titular exclusiva. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense prèvia autorització expressa i per escrit, i el cas contrari constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Sense perjudici de l”anterior punt, quan el contingut del web respongui a drets d”autor i propietat intelectual d”un tercer, aquest sempre disposarà de la corresponent autorizació del titular i seran degudament assenyalats com a tal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

La responsable del tractament de les dades recollides a través del lloc web https://www.happydays.cat (en endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és Judit Alonso Villar, amb NIF 45645931Q, fundadora i propietària de l”empresa HappyDays.cat, amb domicili en Carrer Sant Marian 95, 4-3, 08221, Terrassa, Barcelona.

L”usuari pot posar-se en contacte amb la responsable per qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat en l”adreça de correu electrònic info@happydays.cat.

2. RECOLLIDA, TRACTAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS A LA WEB:

En la base del disposat en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) l”informem que per fer ús alguns dels serveis que els ofereix aquesta web, pot ser necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal que seran incorporades a fitxers automatitzats.

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d”Abril de 2016, les normes seran d”obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d”aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), informem que el responsable del tractament de les dades és Judit Alonso Villar, amb NIF 45645931Q i domicili en Carrer Sant Marian 95, 4-3, 08221, Terrassa, Barcelona.

Amb caràcter general, les dades recollides seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis oferts a través del web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir amb HappyDays.cat com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l”usuari realitzi mitjançant la web. Les dades objecte de tractament seran aquells que ens faciliti a través dels formularis que en cada moment contingui la pàgina oa través dels correus electrònics que l”usuari s”adreci a les adreces de correu electrònic identificades en la mateixa, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent.

Tots els camps que apareixen assenyalats com a obligatoris en qualsevol dels formularis hauran de ser emplenats necessàriament, de tal manera que l”omissió d”algun d”ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis corresponents.

Addicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que se sol·liciti el seu consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En el cas que no estigui d”acord amb aquests tractaments addicionals, marqui la casella destinada a aquest efecte segons correspongui.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

3.1. AMB QUINA FINALITAT ES TRACTARAN LES DADES PERSONALS DE L”USUARI?

A HappyDays.cat es tractaran les dades personals de l”usuari, recollides a través del lloc web, per diferents motius:

– En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

– Enviament d”informació sol·licitada a través dels formularis disposats en el Lloc Web.

– Remetre butlletins -newsletters-, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc web.

L”usuari es pot oposar a l”enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l”adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

Els camps d”aquests registres són d”ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s”aporten aquestes dades.

3.2. PER QUANT TEMPS ES CONSERVEN LES DADES PERSONALS RECOLLIDES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o l”usuari sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

4. LEGITIMACIÓ:

El tractament de les dades de l”usuari es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

– La sol·licitud d”informació i/o la contractació dels serveis de HappyDays.cat, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

– El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que li vam informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d”estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d”una casella disposada a aquest efecte.

En cas que l”usuari no faciliti les seves dades o els faci de forma errònia o incompleta, la seva sol·licitud no podrà ser atesa, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

5. DESTINATARIS:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a HappyDays.cat, llevat obligació legal.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, que s”han compromès al compliment de les disposicions normatives d”aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

– SW Hosting & Communications Technologies, S.L. (Identificat amb la marca comercial SW Hosting), amb adreça al C / Ponent, 13 -15 Pol. Ind. Mas Llado II, 17458 Fornells de la Selva, Girona, amb C.I.F. B17659301, que proporciona els serveis d”allotjament web (hosting) i correu electrònic.

– Dades i Serveis, SA, amb direcció a Av. Pau Casals, 9, 43003, Tarragona, amb CIF A43117712, que proporciona els serveis de Assesoría Laboral, Fiscal, Comptable, Mercantil i Jurídica.

– Redyser TRANSPORT, SL, (identificat amb la marca comercial Redyser) amb domicili a Espinardo (Múrcia), carretera de Madrid, km.384, polígon industrial Cabezo Tallat, carrer F, amb CIF B30304562, que presta els serveis de transport i missatgeria.

6. DRETS:

Com a usuari interessat que ha proporcionat les seves dades personals, té ple dret a obtenir confirmació sobre si en HappyDays.cat s”estan tractant les seves dades personals, i en concret està facultat per exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades li reconeix, d”acord amb el que preveu la mateixa:

– Dret d”ACCÉS a les seves dades personals.

– Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.

– Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre d”altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pel què van ser recollides.

– En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l”exercici o la defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d”OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Es deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l”exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podrà exercir aquests drets dirigint una comunicació a l”adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar en l”apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals.”

A més, en cas que s”hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l”interessat té dret a presentar una reclamació davant l”Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid oa través de la seu electrònica de l”AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

7. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT:

L”accés, navegació i utilització d”aquesta pàgina web implica per part de l”usuari l”acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de la present Política de Privadesa i Protecció de Dades, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. En aquest sentit, s”entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

L”accés, navegació i utilització d”aquest Lloc web suposa l”acceptació expressa i sense reserves de totes les advertències legals, condicions i termes d”ús contingudes en el present Política de Privadesa i Protecció de Dades. La responsable de HappyDays.cat realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa. No es responsabilitza ni garanteix que l”accés a aquest Lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d”error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d”aquest lloc web, estigui lliure d”error o causi un dany. En cap cas la responsable de HappyDays.cat serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l”accés i l”ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus, ni es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d”aquest Lloc web. Els serveis oferts en aquest Lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyat.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D”ÚS

HappyDays.cat es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d”ús d’aquest web. L”usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d”ús que estiguin vigents en el moment que accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d”ús.

POLÍTICA DE COOKIES

L”accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies.

Una cookie és un petit fitxer de text que s”emmagatzema en el navegador de l”usuari quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d”ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d”usuari, etc. L”objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al  perfil de l”usuari i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Per a consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., llegir atentament la següent informació.

Cookies utilitzades en aquest lloc web: Seguint les directrius de l”Agència Espanyola de Protecció de Dades es procedeix a detallar l”ús de cookies que fa aquest web amb la finalitat d”informar a l”usuari amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

  • Cookies tècniques per garantir el correcte funcionament del lloc web, quant al procés de compra on line i als serveis de subscripció a esdeveniments.
  • Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D”aquesta forma es combat el spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

  • Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de visites d”aquesta web. En utilitzar aquest lloc web l”usuari està consentint el tractament d”informació sobre si mateix per Google. Per tant, l”exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-ho comunicant directament amb Google.
  • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè l”usuari pugui punxar en botons del tipus M”agrada o Compartir.

Desactivació o eliminació de cookies: A qualsevol moment l”usuari podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d”aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant. A continuació es llista una guia ràpida per als navegadors més populars:

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l”ús del web

L”ús del web www.happydays.cat està sotmès al present avís legal, pel qual la navegació per aquest suposa l”acceptació a les condicions exposades aquí.

Tots els usuaris del web www.happydays.cat es comprometen a utilitzar el web, els seus continguts i qualsevol servei que mitjançant aquest s”ofereixin d”acord amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l”ordre públic.

El client es compromet a fer ús d”aquesta pàgina web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides i a no realitzar cap comanda falsa. En cas contrari, la titular està autoritzada a anular-la i a informar a les autoritats pertinents.

L”usuari no pot realitzar cap ús prohibit d”aquest web, entenent com a tal la introducció intencionada de virus, troyans o qualsevol altre material tecnològicament nociu. Tanmateix, la titular del web no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que afecti al seu ordinador com a consqüència de les accions anteriors o de l”ús d”aquesta pàgina web o de la descàrrega de la mateixa o als que la mateixa redireccioni.

Responsabilitat pel funcionament del web

HappyDays.cat exclou tota responsabilitat derivada de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a HappyDays.cat.

Així mateix, HappyDays.cat tampoc és responsable de qualsevol incidència que pogués derivar-se dels bloquejos al funcionament operatiu d”aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de HappyDays.cat.

La titular del web està facultada per suspendre temporalment l”accessibilitat al web, si això és necessari o aconsellable per motius de seguretat, amb motiu d”operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

COMUNICACIONS COMERCIALS

HappyDays.cat informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d”11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment. Així mateix li informem que a qualsevol moment podrà exercir el seu dret de cancel·lació, dirigint una comunicació per escrit i indicant les seves dades personals a la següent adreça de correu electrònic info@happydays.cat.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en ella desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmetran expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.